Pályázatok

A VONALVEZETŐ Kft. mérnöki irodájának modernizációja és bővítése 2020-ban

Pályázat bemutatása:

A VONALVEZETŐ Kft-nél a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, szoftver alkalmazásával az egyre növekvő építőipari piaci igények kielégítése is megvalósulhat, mely a meglévő korszerű technológiák kibővítését és további új technológiák átvételét jelenti. Ezen technológiai megújulást a meglévő számítástechnikai eszközök és speciális mérnöki szoftverek korszerűsítésével és bővítésével lehetséges elérni. A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló hatékonyságnöveléssel a Kft. képes lesz növelni a rendelésállományát, mellyel a kötelező vállalás (90%-os foglalkoztatás megtartás) teljesül. Az árbevétel növekedés hatására munka-erőfelvétel is tervezett.

Azonosító szám: GINOP-1.2.8-20-2020-01308

Kedvezményezett: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási összeg: 8.726.471 Ft

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Közreműködő szervezet neve: Pénzügyminisztérium

Közreműködő szervezet elérhetősége: H-1539 Budapest, Postafiók 684.
www.szechenyi2020.hu

 

A VONALVEZETŐ Kft. mérnöki irodájának modernizációja és bővítése 2020-ban

Pályázat bemutatása:

A VONALVEZETŐ Kft-nél a projekt során beszerzésre kerülő eszközök, szoftver alkalmazásával az egyre növekvő építőipari piaci igények kielégítése is megvalósulhat, mely a meglévő korszerű technológiák kibővítését és további új technológiák átvételét jelenti. Ezen technológiai megújulást a meglévő számítástechnikai eszközök és speciális mérnöki szoftverek korszerűsítésével és bővítésével lehetséges elérni. A fejlesztés eredményeképpen megvalósuló hatékonyságnöveléssel a Kft. képes lesz növelni a rendelésállományát, mellyel a kötelező vállalás (90%-os foglalkoztatás megtartás) teljesül. Az árbevétel növekedés hatására munka-erőfelvétel is tervezett.

Azonosító szám: GINOP-1.2.8-20-2020-01308

Kedvezményezett: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási összeg: 8.726.471 Ft

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Közreműködő szervezet neve: Pénzügyminisztérium

Közreműködő szervezet elérhetősége: H-1539 Budapest, Postafiók 684.
www.szechenyi2020.hu

 

Forgalmi modellezésen alapuló méretezés bevezetése a VONALVEZETŐ Kft. tervezői gyakorlatában

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00031

A projekt fő célkitűzése a dél-alföldi régióban hatékony, forgalmi modellezésére képes mérnöki tudásbázis létrehozása. A közlekedési infrastruktúra tervezés területén előtérbe kell helyezni a forgalmi modellezési eljáráson alapuló projektvizsgálatokat. Célunk, hogy a műszaki kialakítást meghatározó útépítési engedélyezési és kiviteli terveket megelőzően – vagy azok részeként – a helyi szintű útépítési projektek kerüljenek tanulmányi szinten egy forgalmi vizsgálat alá: modern számítógépes eszközökkel és racionális mérnöki szemlélettel megvizsgálva a megvalósítandó létesítmények jelenlegi és távlati várható forgalomlefolyását és az ehhez rendelt közlekedési-mérnöki létesítmények forgalmi kapacitásait.

A projektberuházó számára az úttervező mérnök megbízásának szüksége ugyanis jellemzően csak a kötelezően elvégzendő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésében merül fel. Ez rövid távon a tervezési költségek minimalizálását ugyan elérheti, de a projekt átlépve a kivitelezési fázisba, nem kellőképpen megalapozott beruházói döntésekhez, és végül többletkiadásokhoz, vagy elégtelen műszaki megoldásokhoz vezet. Az útfejlesztéseknél, illetve átépítéseknél kiemelkedő szempont a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a lehető legjobb kapacitású útszakasz, illetve legjobb forgalmi lefolyású közúti csomópont létrehozása a rendelkezésre álló helyszínen. Ezen igény a városiasodás, a sűrű beépítés és az egyre kisebb rendelkezésre álló területek, kapacitásigény növekedés miatt, a belterületi beruházások tekintetében még fontosabb és még összetettebb. A kapacitásnövelés ellenpólusaként pedig mind hangsúlyosabb a települések élhetősége, a természetes és épített környezet védelme, az egészséges élet és életmód ösztönzése. A jövőbeni forgalom meghatározása ugyanakkor egy bizonytalan, sztochasztikus jeljárási jellegű feladat, melynek elvégzés elmarad. Mára azonban már rendelkezésnek álnak az úttervezői mérnöki gyakorlatba is átültethető, olyan modern külföldi szoftver, mellyel a várható forgalomlefolyásokat és ahhoz rendelt méretezéseket jóval egyértelműbben és egyszerűbben el lehet végezni. Szakmai vizsgálatként ezen szoftverekkel végrehajtott forgalmi modellezésekkel készülő úttervezési méretezések nagyobb szakmai megalapozottságot jelentenek, mellyel az építési beruházások optimalizáltabb műszaki és gazdasági szempontú megvalósulását eredményezhetik. Így válik lehetségessé az, hogy olyan létesítmények, műszaki megoldások születhessenek meg régiónkban, melyekkel elérhetőek, a társadalmi, úthasználói és szakmai elvárások – mint például a hatékony területfelhasználás, legjobb forgalomlefolyás, a forgalom csillapítás, környezeti hatások csökkentése – nagyobb összehangolása és kiegyensúlyozott figyelembe vétele.

A pályázati támogatással lehetőség nyílik, hogy szoftverparunk bővítése és mérnökeink tudásának fejlesztése révén még komplexebb és magas színvonalú mérnöki szolgáltatások nyújtásával nemzetközi piacra lépjünk.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30.

Kedvezményezett: VONALVEZETŐ Kft.

A szerződött támogatás összege: 19 887 653 Ft

A támogatás mértéke: 60 %

Közreműködő szervezet neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Közreműködő szervezet elérhetősége: H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Forgalmi modellezésen alapuló méretezés bevezetése a VONALVEZETŐ Kft. tervezői gyakorlatában

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00031

A projekt fő célkitűzése a dél-alföldi régióban hatékony, forgalmi modellezésére képes mérnöki tudásbázis létrehozása. A közlekedési infrastruktúra tervezés területén előtérbe kell helyezni a forgalmi modellezési eljáráson alapuló projektvizsgálatokat. Célunk, hogy a műszaki kialakítást meghatározó útépítési engedélyezési és kiviteli terveket megelőzően – vagy azok részeként – a helyi szintű útépítési projektek kerüljenek tanulmányi szinten egy forgalmi vizsgálat alá: modern számítógépes eszközökkel és racionális mérnöki szemlélettel megvizsgálva a megvalósítandó létesítmények jelenlegi és távlati várható forgalomlefolyását és az ehhez rendelt közlekedési-mérnöki létesítmények forgalmi kapacitásait.

A projektberuházó számára az úttervező mérnök megbízásának szüksége ugyanis jellemzően csak a kötelezően elvégzendő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésében merül fel. Ez rövid távon a tervezési költségek minimalizálását ugyan elérheti, de a projekt átlépve a kivitelezési fázisba, nem kellőképpen megalapozott beruházói döntésekhez, és végül többletkiadásokhoz, vagy elégtelen műszaki megoldásokhoz vezet. Az útfejlesztéseknél, illetve átépítéseknél kiemelkedő szempont a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a lehető legjobb kapacitású útszakasz, illetve legjobb forgalmi lefolyású közúti csomópont létrehozása a rendelkezésre álló helyszínen. Ezen igény a városiasodás, a sűrű beépítés és az egyre kisebb rendelkezésre álló területek, kapacitásigény növekedés miatt, a belterületi beruházások tekintetében még fontosabb és még összetettebb. A kapacitásnövelés ellenpólusaként pedig mind hangsúlyosabb a települések élhetősége, a természetes és épített környezet védelme, az egészséges élet és életmód ösztönzése. A jövőbeni forgalom meghatározása ugyanakkor egy bizonytalan, sztochasztikus jeljárási jellegű feladat, melynek elvégzés elmarad. Mára azonban már rendelkezésnek álnak az úttervezői mérnöki gyakorlatba is átültethető, olyan modern külföldi szoftver, mellyel a várható forgalomlefolyásokat és ahhoz rendelt méretezéseket jóval egyértelműbben és egyszerűbben el lehet végezni. Szakmai vizsgálatként ezen szoftverekkel végrehajtott forgalmi modellezésekkel készülő úttervezési méretezések nagyobb szakmai megalapozottságot jelentenek, mellyel az építési beruházások optimalizáltabb műszaki és gazdasági szempontú megvalósulását eredményezhetik. Így válik lehetségessé az, hogy olyan létesítmények, műszaki megoldások születhessenek meg régiónkban, melyekkel elérhetőek, a társadalmi, úthasználói és szakmai elvárások – mint például a hatékony területfelhasználás, legjobb forgalomlefolyás, a forgalom csillapítás, környezeti hatások csökkentése – nagyobb összehangolása és kiegyensúlyozott figyelembe vétele.

A pályázati támogatással lehetőség nyílik, hogy szoftverparunk bővítése és mérnökeink tudásának fejlesztése révén még komplexebb és magas színvonalú mérnöki szolgáltatások nyújtásával nemzetközi piacra lépjünk.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30.

Kedvezményezett: VONALVEZETŐ Kft.

A szerződött támogatás összege:
19 887 653 Ft

A támogatás mértéke: 60 %

Közreműködő szervezet neve: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Közreműködő szervezet elérhetősége: H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.