Vonalakból alkotunk…

„Minden mérnöki alkotás egyszerű pontok és vonalak sokaságából születik. Ezeket a vonalakat kell mérnöki gondolatokkal átszőve, alkotó kézzel végigkísérve úgy vezetni, hogy logikus, átgondolt rendszert alkossanak. Azért, hogy azután a vonalakból alakzat, majd az alakzatból alkotás teremtődjön. És a mértani sokaság végül nemcsak a tervlap síkját, hanem életünk terét is behálózva alakítja azt szebbé, és szolgálja – reményeim szerint – nem csupán a Megbízót, hanem magát az Embert is.”
/Halász István
ügyvezető igazgató/

Vonalakból alkotunk…

„Minden mérnöki alkotás egyszerű pontok és vonalak sokaságából születik. Ezeket a vonalakat kell mérnöki gondolatokkal átszőve, alkotó kézzel végigkísérve úgy vezetni, hogy logikus, átgondolt rendszert alkossanak. Azért, hogy azután a vonalakból alakzat, majd az alakzatból alkotás teremtődjön. És a mértani sokaság végül nemcsak a tervlap síkját, hanem életünk terét is behálózva alakítja azt szebbé, és szolgálja – reményeim szerint – nem csupán a Megbízót, hanem magát az Embert is.”
 /Halász István ügyvezető igazgató/

Küldetésünk

Élhető tereket teremteni az emberek és közösségek számára, segíteni őket a távolságok hatékony legyőzésében.

Filozófiánk

Komplex infrastruktúra projekteket megvalósítani, közlekedési létesítményeket és közműveket tervezni, gazdaságfejlesztési tevékenységeket végezni megbízóink számára oly módon, hogy előtérbe helyezzük a környezet megóvását és a fenntarthatóságot.

Értékeink…

 • A „vonalvezetők” szakmai felkészültsége naprakész.

 • A „vonalvezetők” egyedi megoldásokra törekednek.

 • A „vonalvezetők” empátiát tanúsítanak a megrendelők irányába.

 • A „vonalvezetők” a projekt megvalósítása során együttgondolkodnak és folyamatos kapcsolatot tartanak a megrendelőkkel.

 • „vonalvezetők” a szakmaiság megőrzése mellett kompromisszumkészek.

Értékeink…

 • A „vonalvezetők” szakmai felkészültsége naprakész.

 • A „vonalvezetők” egyedi megoldásokra törekednek.

 • A „vonalvezetők” empátiát tanúsítanak a megrendelők irányába.

 • A „vonalvezetők” a projekt megvalósítása során együttgondolkodnak és folyamatos kapcsolatot tartanak a megrendelőkkel.

 • „vonalvezetők” kompromisszumkészek a szakmaiság megőrzése mellett .

Számok tükrében…

partner

projekt

év tapasztalat

partner

projekt

év tapasztalat

Csapatunk

Csapatunk

A „vonalvezetők” nem egy tervező gyár kollektíváját alkotják, hanem egy alkotó műhely közösségét, ahol mindenki jól érzi magát, és úgy vesz részt a közös alkotásban, hogy közben önállóan is értéket hoz létre.

Tevékenységstruktúránk

Tevékenység-
struktúránk

 

 

Projektelőkészítés – minden fázisban, minden szakágban, komplexen

MÉRNÖKI IRODA KECSKEMÉT - mérnöki szolgáltatások országosan

KÖZLEKEDÉSI CSOPORT

 • Utak tervezése
 • Vasutak tervezése
 • Közlekedési kiszolgáló létesítmények tervezése
 • Ipari és Logisztikai központok tervezése
 • Közlekedési hálózatok tervezése
 • Közlekedési tanulmányok, vizsgálatok
 • Településrendezés és Területrendezés közlekedéstervezési feladatai
 • Forgalomtechnikai tervezések
 • Közúti Biztonsági Auditok
 • Közlekedési létesítmények műszaki ellenőrzése, beruházás lebonyolítása

INFRASTRUKTÚRA CSOPORT

 • Vizi létesítmények tervezése
 • Közművek tervezése
 • Területi vízgazdálkodási tervek
 • Vízkészletgazdálkodási tervek
 • Utak tervezése
 • Vizi létesítmények műszaki ellenőrzése, beruházás lebonyolítása
MÉRNÖKI IRODA BUDAPEST - mérnöki szolgáltatások a Fővárosban és a Központi Régióban

MÉLYÉPÍTÉSI CSOPORT

 • Utak tervezése
 • Vizi létesítmények tervezése
 • Közművek tervezése
 • Tereprendezési és területelőkészítő tervek
 • Mélyépítési műtárgyak tervezése
 • Organizáció tervezés
 • Közlekedési létesítmények műszaki ellenőrzése, beruházás lebonyolítása
 • Vizi létesítmények műszaki ellenőrzése, beruházás lebonyolítása
GAZDASÁGFEJLESZTŐ IRODA KECSKEMÉT - pályázatok országosan
 • Megvalósíthatósági tanulmányok
 • Pályázati projektelőkészítés
 • Pályázati projektmenedzsment
 • Közbeszerzési ajánlatok

Projektjeink közül…

KISKUNFÉLEGYHÁZA, SZÉLMALOM UTCA

Tervezés és Műszaki ellenőrzés | 2022

KISKUNFÉLEGYHÁZA, KÉVE UTCA

Tervezés és Műszaki ellenőrzés | 2022

KISKUNFÉLEGYHÁZA, PÁZMÁNY UTCA

Tervezés és Műszaki ellenőrzés | 2022

Akik bizalmat szavaztak nekünk…

Önkormányzatok

Magánberuházók

Mérnöki- és Építészirodák

Kivitelező cégek

Állami és önkormányzati beruházók

Történetünk…

Cégünk, a VONALVEZETŐ Kft. 2005-ben kezdte meg működését.

2005 és 2007 között az újonnan épülő nagyüzemek ipari úthálózatainak tervezésében kaptunk szerepet. Az évek során fokozatosan gyarapodott munkáink volumene és folyamatosan bővült létszámunk is.

A 2000-es évek végén, az egyre nehezedő gazdasági körülmények  arra ösztönöztek minket, hogy új tervezési területeket kezdjünk el keresni. Ezért 2008-tól mindinkább nyitottunk önkormányzatok, és addig nem ismert magánberuházói szektorok felé. A csökkenő ipari úttervezési feladatok mellett egyre több közúti tervezéssel kezdtünk foglalkozni.

Majd 2010-től visszaszorultak a közúti beruházások is, ami arra késztetett bennünket, hogy az építési piac által aktuálisan kínált új – számunkra ismeretlen – lehetőségekkel foglalkozzunk. A csapadék- és szennyvízelvezetés, valamint az ivóvízhálózat tervezése irányába fordultunk, és bedolgoztunk forgalomtechnikai tervek készítésébe.

Amikor az igények újabb fordulatot vettek, ismét közutakat terveztünk önkormányzatok valamint magánberuházók számára, és lehetőségek nyíltak az újra fejlődésnek induló hazai ipari parkok nyomán is. 

Emellett – hosszú felkészülés és sok próbálkozás után – sikerült közbeszerzéseken is  elnyernünk megbízásokat, és bekapcsolódni az állami utak építésének tervezői előkészítésébe.

Amikor a kerékpáros-infrastruktúra indult fejlődésnek, amikor a települési közterek megújítására helyeződött a hangsúly, vagy amikor burkolat-felújítási programok kezdődtek, akkor azokon a területeken kerestük meg a saját mérnöki szerepünket.

 Mi – „Vonalvezetők” – eddigi történetünk során tehát elsajátítottuk azt, hogy bármilyen gazdasági körülmények között tudjunk reagálni az építési piac kihívásainak.

Folytonos fejlődésünknek köszönhetően ma már cégcsoportként működünk: ez a „VONALVEZETŐK” cégcsoport. Ezáltal a mérnöki és gazdaságfejlesztői projektszemléletet szervezetten tudjuk összefogni, annak teljes vertikumában.

VONALVEZETŐ Kft. komplex tervezői és gazdaságfejlesztési tevékenységet lát el, a VEZÉRVONAL Bt. pedig helyi jelentőségű tervezői és gazdaságfejlesztési feladatokat vállal.

2023-tól a VONALVEZETŐ Kft. mérnöki szolgáltatásait (tervezés, műszaki ellenőrzés, szakértés, közlekedésbiztonsági audit) az
MSZ EN ISO 9001:2015-ös szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer és az MSZ EN ISO 14001:2015-ös szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer szerint végzi.

       

Karrier

Mit kínálunk?

Versenyképes fizetést, Cafeteriát, félévente jutalmat a teljesítményed alapján, utazási költségtérítést, rendszeres továbbképzést (szakmai, nyelvi, informatikai).

Karrier

Mit kínálunk?

Versenyképes fizetést, Cafeteriát, félévente jutalmat a teljesítményed alapján, utazási költségtérítést, rendszeres továbbképzést (szakmai, nyelvi, informatikai).

Utam…

HALÁSZ ISTVÁN tulajdonos-ügyvezető

Budapesten, a Műegyetemen végeztem okleveles építőmérnökként az Építőmérnöki Karon, Út- és Vasútépítési valamint Várostervezési Szakirányokon. Az egyetem utáni tevékenységem során – a tervezői, szakértői jogosultságok megszerzésén túl –elnyertem  a „Vezető tervező” és „Különösen gyakorlott” címeket is közlekedésépítési, vízépítési valamint településtervezési szakterületeken. Pályafutásom kezdetén budapesti, majd vidéki tervezőirodánál illetve kivitelező cégnél dolgoztam. Végül 2005-ben megalapítottam a VONALVEZETŐ Kft.-t.

 A cégalapításban három dolog vezérelt: a mérnöki elhivatottság, a hatékony vállalkozói szemlélet, illetve egy belső – velem született – indíttatás. Már gyerekkoromban lenyűgöztek ugyanis az úthálózatok és a közlekedés.

 A kezdeti elképzeléseket azóta már jóval túlszárnyaltuk, vállalkozásunk komplex mérnöki irodává nőtte ki magát. Jelenleg elsősorban a vállalkozásvezetéssel és cégirányítással foglalkozom. A szakmai munkához pedig az évek során felépítettem egy kiváló szakemberekből álló, elhivatott mérnökcsapatot.

 

 

Utam…

HALÁSZ ISTVÁN tulajdonos-ügyvezető

Budapesten, a Műegyetemen végeztem okleveles építőmérnökként az Építőmérnöki Karon, Út- és Vasútépítési valamint Várostervezési Szakirányokon. Az egyetem utáni tevékenységem során – a tervezői, szakértői jogosultságok megszerzésén túl –elnyertem  a „Vezető tervező” és „Különösen gyakorlott” címeket is közlekedésépítési, vízépítési valamint településtervezési szakterületeken. Pályafutásom kezdetén budapesti, majd vidéki tervezőirodánál illetve kivitelező cégnél dolgoztam. Végül 2005-ben megalapítottam a VONALVEZETŐ Kft.-t.

 A cégalapításban három dolog vezérelt: a mérnöki elhivatottság, a hatékony vállalkozói szemlélet, illetve egy belső – velem született – indíttatás. Már gyerekkoromban lenyűgöztek ugyanis az úthálózatok és a közlekedés.

 A kezdeti elképzeléseket azóta már jóval túlszárnyaltuk, vállalkozásunk komplex mérnöki irodává nőtte ki magát. Jelenleg elsősorban a vállalkozásvezetéssel és cégirányítással foglalkozom. A szakmai munkához pedig az évek során felépítettem egy kiváló szakemberekből álló, elhivatott mérnökcsapatot.

VEZÉRVONAL

Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Bt.

Vonalakat vezérlünk – Helyben

„VONALVEZETŐK” cégcsoport a mérnöki és gazdaságfejlesztői szemléletet egységben és rendszerben kezeli, többféle kiterjesztésben.

Cégcsoportunkban a komplex, nagyobb kiterjedésű, tervezői és fejlesztői feladatokat testesíti meg a VONALVEZETŐ Kft.

A volumenében kisebb projekteket viszont – a hatékonyság érdekében – elkülönítetten és specifikusan kezeljük. Ezen rövidebb és egyszerűbb – helyi jelentőségű – „vonalakat   vezérli” a VEZÉRVONAL Bt.

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
 • Helyi utak és közművek egyszerűsített műszaki terveinek készítése
 • Lakóutcák műszaki ellenőrzése (út és közmű)
 • Kistelepülések rendezési terveinek közlekedési munkarészeinek tervezése
 • Lokális közutak biztonsági auditálása
 • Döntéselőkészítő vázlattervek készítése
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS
 • Részvétel lokális fejlesztési projektekben

  –  pályázatírás

  –  projektmenedzsment

VEZÉRVONAL

Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Bt.

Vonalakat vezérlünk – Helyben

„VONALVEZETŐK” cégcsoport a mérnöki és gazdaságfejlesztői szemléletet egységben és rendszerben kezeli, többféle kiterjesztésben.

Cégcsoportunkban a komplex, nagyobb kiterjedésű, tervezői és fejlesztői feladatokat testesíti meg a VONALVEZETŐ Kft.

A volumenében kisebb projekteket viszont – a hatékonyság érdekében – elkülönítetten és specifikusan kezeljük. Ezen rövidebb és egyszerűbb – helyi jelentőségű – „vonalakat   vezérli” a VEZÉRVONAL Bt.

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS
 • Helyi utak és közművek egyszerűsített műszaki terveinek készítése
 • Lakóutcák műszaki ellenőrzése (út és közmű)
 • Kistelepülések rendezési terveinek közlekedési munkarészeinek tervezése
 • Lokális közutak biztonsági auditálása
 • Döntéselőkészítő vázlattervek készítése
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS
 • Részvétel lokális fejlesztési projektekben

  –  pályázatírás

  –  projektmenedzsment

Elérhetőségeink

VONALVEZETŐK CÉGCSOPORT

VONALVEZETŐ

Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

E-mail: vonalvezeto@vonalvezeto.hu
Cégjegyzékszám: 03-09-113028
Adószám: 13608512-2-03

Munkaidőnk: H-P 8:00-16:30
Web: vonalvezeto.hu

KÖZPONTI IRODA

H-6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II/8A
+36 76 486 610  +36 30 425 7828

FŐVÁROSI IRODA

H-1053 Budapest, Múzeum krt. 39. I./3
+36 1 791 6011

VEZÉRVONAL

Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Bt.

6000 Kecskemét, III. Béla király körút 24.B.
+36 76 486 610  |  +36 30 425 7828

E-mail:  vezervonal@vezervonal.hu
Cégjegyzékszám: 03-06-116496
Adószám: 27941467-1-03

Impresszum:

Honlap tulajdonosa: VONALVEZETŐ Kft.
Honlapkivitelező-fejlesztő:
Béta PRess Stúdió Kft.

A honlap tartalmáért a honlap tulajdonosa felelős. A honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, bármiféle felhasználásához, utánközléséhez a tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása szükséges.