Szolnok

 

Vízilétesítmények engedélyezési – kiviteli terve:
Euroszol Kft. varrodai üzem, víziközművek és tározó